« Skendöd, djup symbolik, eller bara ett tryckfel? | Main | Metronomen ger mig känslan av frihet »

09 juni 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

En möjlig effekt av preventivmedel är att de skapar ett starkt evolutionstryck för en "det går säkert bra"-personlighetstyp. De som är lagda åt att chansa även om man inte råkar ha någon kondom, ta livet litet optimistiskare, prioritera stundens njutning får fler barn än de som är försiktiga och tänker långsiktigt.

Om några generationer kommer mänskligheten att domineras av en "happy go lucky"-mentalitet.

Ja - förutsatt att det finns en tydlig genetisk förankring av dessa egenskaper och att dessa gynnas under flera generationer. Men det är alltid svårt, även teoretiskt, att fokusera på vissa specifika egenskaper. Man behöver också veta hur gynnandet/missgynnandet av just den egenskapen samverkar med andra gynnade/missgynnade egenskaper. Det naturliga urvalet sållar här alltid fram "nettot", vilket blir tydligt först i efterhand. Evolutionsbiologin är ju en historisk vetenskap och prediktiv endast i mycket liten utsträckning.

Får jag bara ställa frågan: Vad skulle kunna falsifiera resonemanget om det naturliga urvalet?

Egentligen behöver du nog precisera frågan, Camilla.
Den teoretiskt viktiga frågan i sammanhanget är närmast hur mycket av den faktiska evolutionen som beror på naturligt urval i strikt mening (fitnesskonkurrens mellan gener) och hur mycket som beror på andra faktorer.
Ett intressant komplement har börjat växa fram under namnet niche construction:
http://www.st-andrews.ac.uk/~seal/niche/index.html

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003