« Det oväntade | Main | Omaka par? »

05 maj 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Min personliga åsikt är att alldeles för många undersökningar och projekt med datorn i skolan har snöat in på informationssökning.

Datorn är perfekt verktyg för att skriva, skapa musik, måla, bygga hus, designa etc. I synnerhet för de barnen som har den kreativa talangen (musik och bildsinne, konstnärlighet) men inte finmotoriken för penslar och fioler. Att ge ett barn möjlighet att utrycka sig musikaliskt trots att hon har "tummen mitt i näven", det är framsteg.

Javisst -- datorer är alltför mångfacetterade för att man borde få tala om att "datorer är bra/dåliga till ditten och datten".

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003