« När kartor blir nostalgiska | Main | Internets tillväxt minskar; beroendet ökar »

03 april 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag tror det här är ett utslag av samma "direkt ut från Handels, fylld med matematiska modeller för tilgång och efterfrågan"-mentalitet som också ligger bakom SJ:s fullständigt oförutsebara prissättning.

Jag har också skrivit om "sf.se 2.0" http://web20.se/articles/2006/03/01/sf_se_20

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003