« "Visa var jag finner kundvagnen" | Main | Kul kunnande eller häftig förströelse? »

17 april 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ny copy: "Fiktiv gräddfil och en ide inspirerad av gurka ingår i vår produkt."

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003