« Gör dina urler enklare -- föreslå en Google-sökning? | Main | BMW Tyskland dömt till Googles "dödsstraff" »

03 februari 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hej,
bra och tänkvärt inlägg som vanligt, Per!

Några ej helt strukturerade tankar följer...

Du skriver:
"[...] den accelererande digitaliseringen av så mycket samhällelig informationshantering som möjligt..."

Som vadå? Vad syftar du på?

"...leder till att mer och mer av det samhälleliga beslutsfattandet, och även fler och fler av de juridiska och moraliska avgörandena, sker i förhållande till simuleringar eller digitalt förmedlad dokumentation. Den sker inte direkt mellan människor."

Här tror jag att din platonska världsbild lyser genom. Jag skulle vilja göra en annan beskrivning.

Kommunikation mellan människor i form av språk (långt ifrån all kommunikation sker med munnen) måste utgå från en gemensam, oftast omedveten, överenskommelse om ords betydelse. Denna överenskommelse är del av vår gemensamma kultur och är helt och hållet skapad av människan. Det finns ingen objektiv, "yttre sanning" om vad orden 'boll', 'röd' eller 'sjukdom' ska betyda.

För att vi ska förstå varandra måste vi alltså förstå varandras kulturella kontext och språk. Om två främlingar möts på en savann avgörs deras kommunikationsförmåga av hur stor del av deras kultur som är gemensam.

Nu är då frågan: medför digitaliseringen en ökad eller en minskad nivå av kommunikation mellan människor?

Har sannolikheten för att två slumpmässigt utvalda människor som träffas på en savann kan förstå varandra ökat eller minskat sedan den accelererande digitaliseringen och globaliseringen tog fart?

För mig är svaret tveklöst ja.

En allt större andel av vår individuella kultur är del av en gemensam, global.

Det finns uppenbarligen fortfarande stora förståelseklyftor mellan kulturer, vilket inte minst de senaste dagarnas debakel om profetbildspublicering visat, men jag vill hävda att mänskligheten som helhet aldrig varit så sammankopplad och förstående av varandras kulturer som de är nu.

Vi pratar, bloggar, handlar, köpslår, diskuterar, debatterar och kommunicerar mer med varandra än någonsin förr. Utan att kunna använda informationstekniken som kommunikationsverktyg skulle detta vara omöjligt.

Du skriver:
"Jag vill inte vara med om en darwinistisk samhällsutveckling. Jag vill inte att samhället ska vara eller bli ett ekologiskt nätverk i stil med naturens egna evolutionärt framväxta, ad hoc-nätverk. Jag vill att mänskliga samhällen skapas medvetet."

Med andra ord: du vill att samhället ska styras med järnhand av en upplyst despot.

Tack, men nej tack.

Tack Erik, för många frågor och idéer. Mycket på en gång. Har just nu bara tid att kommentera en sak, din sista "punkt".
Finns det alltså enligt ditt sätt att se bara två alternativ: en darwinistisk utveckling eller despoti? Riktigt så onyanserat har jag inte tänkt mig det hela; jag är ju demokrat i princip (min platonistiska åskådning gäller bara metafysiken och ontologin, inte politiken; Platons Staten är inte mitt ideal där). Problemet jag ser är att ren darwinism är lika odemokratisk som despoti. Jag tror inte att det går att undvika en ganska hög grad av darwinistisk självorganisation framöver, men min önskan är att riktningen på denna påverkas genom att så mycket som möjligt är föremål för diskussion och inte underordnas bara ekonomisk utveckling och/eller despotiska storebrorstendenser.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003