« "Naturligt" till intet förpliktande | Main | "Naturäng" »

21 februari 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

En viktig skillnad är ju kroppen. Även om vår fantasi är stark är vi inte bara hjärna.

Själv lutar jag ändå mot att inget är verkligare än något annat. Vissa miljöer/handlingar ter sig naturligtvis som "naturligare" än andra (för olika organismer och individer). Men här lurar ego- och etnocentrismen - att riktiga regnskogar är mer "naturliga" än Dream Hack. Men så är det väl ändå inte? Vad bryr sig verkligheten om att människor vistas i än den ena, än den andra miljön.

Ett problem här är förstås vad olika personer lägger i uttrycket "verklighet". I min generation (50-talister o däromkring) är det för många synonymt med "den fysiska världen" och därför är kroppen "verkligare" än fantasin. Detta har jag själv aldrig accepterat, inte sedan jag började tänka över saken mera medvetet i 20-årsåldern. För mig är verklighet ett relationsbegrepp - något är verkligt för någon. Jag vill inte påstå att min upplevelse av att läsa en fängslande roman, t ex, är "mindre verklig" än min upplevelse när jag äter mat eller åker skidor. Däremot är den verklig på ett annat sätt. Det är relationen mellan olika sätt för något att vara verkligt på, i förhållande till någon, som intresserar mig. Om man nu jämför olika upplevelser och aktiviteter vilka har sociala konsekvenser (och även romanläsning kan ha sådana konsekvenser), så skulle man också kunna jämföra dem med avseende på vilken typ av verklighetsrelation de grundar sig på. Detta borde man kunna göra utan att från början värdera dem i förhållande till varandra. Visst kan man ha en värdediskussion, men först måste man förstå de olika typer av relationer jag antytt, i förhållande till varandra. Detta är ett i vårt samhälle outvecklat tankeområde. Det märker vi nu när det plötsligt uppstår socialt viktiga frågor om virtuella världars relation till den "verkliga" (läs "fysiska") världen. Det är dags att sluta ta vissa saker för givet.

Yastorys fråga "Vad bryr sig verkligheten om att människor vistas i än den ena, än den andra miljön" är intressant. Den förutsätter att verkligheten (eller kanske jag ska skriva Verkligheten) är absolut opersonlig och likgiltig. Den förutsätter också att det finns en verklighet oberoende av "miljöerna". Men om verklighetsfrågan är en fråga om olika typer av relationer, så är åtminstone en pol eller part i relationen en person eller en levande varelse. Då kan man inte säga att "verkligheten inte bryr sig", eftersom jag och andra personer och organismer är verkliga, eller hur? Det kan inte heller existera något över huvud taget "utanför" alla möjliga miljöer ("möjliga" i logisk mening) som inte självt står i en relation till alla de möjliga miljöer det befinner sig "utanför".

Krångligt? Snacka om det...
Men nödvändigt att tänka på.

Den där kritiken eggar mig, att likgiltigheten skulle vara mindre "verklig" än det sociala engagemanget. Där tror jag att du sätter punkt och frågetecken samtidigt. Ärligt talat, jag vet inte. Men jag hoppas. Och som Kirkegaard sa, den som inte vågar hoppa, den lever inte.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003