« Standardisera "nästa sida" i en webbläsare! | Main | Livet in digitaliserade världen »

17 november 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hängandet vid korvkiosken finns väl med i varenda skildring om hur det är att växa upp i en svensk småstad som skrivits eller filmats. Knappast en företeelse som kan skyllas på modern teknik. Och unga mäns oförmåga att uttrycka sig med ord och istället lekfullt puckla på varandra är väl heller knappast ett nytt fenomen.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003