« På väg att bli djur (igen)? | Main | Vad är viktigt med upphovsrätt? »

18 november 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ser fram emot en framtida djupdykning i ämnena Kurzweil och singulariteten på bloggen!

Ja, Erik. Det kommer. Jag lovar. Ser fram emot dina kommentarer som då säkert också kommer!

"Att ta upp detta till behandling här finns det inte utrymme till."

Liksom Erik skulle jag önska en recension av boken, och en djupgående förklaring till din kritik. Har inte haft tid att läsa boken (är mitt uppe i doktorsavhandlingen), men jag håller med om att den tekniska utvecklingen är en naturlig fortsättning på den biologiska evolutionen, även om jag hade formulerat det lite annorlunda.

"Varför (argument, tack!) ska jag/vi överlåta funktioner och beslut åt digitala system?"

Vad får dig att tro att jag/vi har något val? Bättre teknik ger mer makt åt dess ägare. Exempel: jag själv tycker att världen vore bättre utan mobiltelefon och TV, så jag har varken eller, och önskar att mina medmänniskor inte heller hade det. Istället anammar de sina teknologier, och så klagar de på att jag inte är anträffbar och är hopplöst omedveten om samtida populärkultur. De vill ha mobil o TV, jag inte. Vem har rätt? Det är ett helt subjektivt ställningstagande. Men de har övertaget, deras val ger alla sociala fördelar, jag betalar priset av att bli mera alienerad. D e h a r v a l t å t m i g, och jag saknar moraliska argument starka nog att få dem att ens överväga sina beslut. Samtidigt använder jag själv andra IT-teknologier som självklara instrument att förenkla funktioner i mitt liv, som personer mera konservativa än jag skulle kunna ifrågasätta.

hupps, missade fortsättningen om Kurtzweil på senare post...

Fredrik:
Om du inte har vare sig mobil eller teve så har du ju kunnat göra ett val, eller hur? Att sedan trenden går i en annan riktining ändrar ju inte vare sig kravet på eller möjligheten att välja.
Själv har jag en 3G-telefon och teve (men bara 3 kanaler)...
Vad jag alltid är emot i viktiga frågor är omedvetna val och att man tror att man inte har något val. Att man t ex skyller på "utvecklingen" eller t o m på "evolutionen". Förnuftets abdikation kallar jag det. Vad även vi svenskar borde ha en levande diskussion om är kloka grundvalar för val i förhållande till teknologiska möjligheter (och annat också förstås). Ty utan verkliga grundvalar kan man inte välja; då dras man bara med.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003