« Om upphovsrätt på Bloggforum | Main | Fond med lgt stllda ml... »

04 november 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Har ni nå tips vad man läsa, var det finns information om dessa frågor på nätet, diskussionsforum o.dyl?

Och om det nu är så "(kvalificerat yrkesfolk eller forskare) som inte ens erkänner att program, eller några artefakter över huvud taget, skulle spela en egen aktiv roll i samhället.", kan det vara så att diskussionen måste föras med kvalificerade ("vanliga") människor utanför dessa grupper, åtminstone delvis, för att en tillräcklig spänning skall uppstå, vilken skapar den nödvändiga dynamiken för "att diskussionen kring samhällets digitalisering kommer att kunna lyfta till några högre nivåer."?

Eller blir det som Naggum en gång indikerade, att det kommer att skapas/utkristalliseras två typer av människor, en som effektivt tar till sig tekniken och assimilerar den, utvecklar ett eget språk med den, och är medveten om det. Resten, utan aktiv användarkunskap, styrs då de är helt utlämnade åt tekniken.

[email protected]

Vad gäller länkar föreslår jag att du börjar med dem som finns här på sidan, till höger. Netfuture, t ex, har en hel del om de pedagogiska problemen i sammanhanget.
Personligen är jag böjd att tro att det faktiskt äger rum en differentiering bland männskor enligt de linjer du nämner och att denna bara kommer att bli mer uttalad framöver, i takt med att den digitala tekniken blir alltmer allestädes närvarande och osynlig.

Tycker det är en bra och rimlig uppdelning i punkterna 1-4 men jag är inte säker på att jag ser vad punkt 5 tillför utöver det faktum att man får betalt för sin kompetens. En hobbypulare (3D-grafiker, programmerare etc.) kan ju vara minst lika kompetent som den som jobbar professionellt, såvida man inte under denna punkten också avser kompetens inom de kommersiella sammanhang där de teoretiska och praktiska kunskaperna tillämpas. Det sammanhanget tillför naturligtvis nya dimensioner och perspektiv men fördjupar, åtminstone som jag ser det, inte i sig den teoretiska eller praktiska kompetensen.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003