« Hrt nn musik med 朝日美穂 nyligen? | Main | "I en massiv virtuell värld är vi ändå människor." »

28 oktober 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

En mycket bra poäng!

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003