« Preskriptionstid, teknik och etik | Main | Staten kan lika grna slja heroin. »

30 september 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Singulariteten är en spännande filosofisk konstruktion. Den handlar i grund och botten om hastigheten med vilken strukturer av information kan skapa andra strukturer av information som kan skapa nya strukturer av information snabbare än de tidigare.

Kurzweil kallar detta "the law of accelerating returns" och denna "lag" har, enligt honom, verkat sedan universums födelse.

Det räcker alltså inte med "acceleration av den tekniska utvecklingen i vilken digitala, elektroniska teknologier spelar en huvudroll". Dessa är bara de senaste manifestationerna av informationsstrukturerna. I singularitetsprocessen ingår även virus, de encelliga organismerna, flercelliga organismer, amöbor, däggdjur, språkets framväxt, skriftkonsten, tryckpressen, internet och... ja, vad blir nästa steg?

Man kan också se singulariteten som den punkt i framtiden efter vilket det blir totalt omöjligt att utifrån dagens peprspektiv gissa vad som komma skall. En slags händelsehorisont.

Jag håller helt med dig om att det är en spännande filosofisk konstruktion. Jag är också medveten om att Kurzweil ser den där kontinuiteten från organiskt liv, via språket till skriftspråk, internet etc. Däremot tror jag inte att denna tankegång skulle ha fått ett sådant uppsving utan den "datoriserade" tekniska utvecklingen. Utan inslaget av digitala teknologier och deras specifika möjligheter återstår bara den gamla vanliga framstegstanken eller Teilhard de Chardins Omega Point och liknande. Inte lika intressant.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003