« Data and accomplishment | Main | Nya tidens leksaker... »

09 september 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Att Sverige säkerligen skulle kunna lära sig lite mer om vapentillverkning samtidigt som det skapas ett och annat jobb är det nog ingen tvekan om. Frågan är om pengarna hade kunnat placerats bättre på annan plats, t.ex. underlätta för småföretagare, ta bort 3:12-reglerna mm.

Men storskaliga jätteprojekt mellan staten och kapitalet är ju det här landets signum.

Det är enligt min åsikt en dålig strategi i en accelererande ekonomi med allt snabbare förändringar och utökad global konkurrens.

Det här måste vara motsatsen till ändamålsglidning. Istället för att en teknologi börjar med goda syften och sedan glider över till att användas till moraliskt mer tvivelaktiga, så börjar den moraliskt tvivelaktigt men glider sedan över och får goda syften.

Detta är väl f.ö. en gammal god militär tradition, påbörjad när de döpte om sig till "försvaret" och nu fortsatt när de vill se som sin främsta uppgift att vara "fredsbevarande".

Jag kan bara instämma i Eriks och Tommys kommentarer.

Neuron är trots allt en UCAV, och C står för Combat...Neuron skulle ju kunna användas för radiakmätningar, efter det att den släppt sin atombomblast... ;) (jfr http://www.nyteknik.se/art/41864). För det tidigare uppdraget verkar dock 50 år gamla Lansen fungera utmärkt: http://f16.parsimony.net/forum28824/messages/16722.htm

Tack för den poängen, Kristoffer. Den borde jag inte ha missat att nämna...

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003