« 24-timmarsservice | Main | Preskriptionstid, teknik och etik »

23 september 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Utan att ha någon anknytning till skol- och undervisningen tycker jag redan att det märks språkligt hos en del.

Jobbansökningar från 19-åringar med bra gymnaiebetyg som inte skriver begriplig svenska, utan någon slags chatsvenska och även förutsätter att man ska förstå mellanliggande undermeningar när de pratar. Kanske dolda smileysar i talspråket?

Visst är det jättebra att kunna ha ett stort kontaktnät. Till exempel 30 vänner, som man har direktkontakt med och är tillgänglig för en stor del av tiden. Men hur roliga och utvecklande är den typen av kontakter på sikt? Några minuter fram och tillbaka under tiden man pratar med andra också.

Ja, Åsa. Jag kan ju tyvärr inte annat än instämma.

Tack Per för att du delar dina tankar, om än i skriftlig form :-)

Det gäller nu att reflektera vidare, och sen agera utifrån vad man vill åstadkomma. Själv är mina tankegångar rätt färgade av den historiska utveckling som Walter J. Ong för fram i "Orality and literacy", bla vi (människor) har inte alltid varit literära - utan vi började faktiskt som orala...
Nu berör diskussionen här oss människor, till vilka jag backat från min avhanding (www.fek.su.se/home/rgi) och där handlar det om en helt annan femma.
/richard

Lustigt. Ongs bok har jag undervisat om. Och tanken att vårt samhälle är mera en hybrid av skriftligt/muntligt än det högmoderna mera renodlat skriftliga samhället ligger det nog något i.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003