« Herre över bilen? | Main | Fr inte remissen vara rosa i datorn? »

24 augusti 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

"pull us further from the binary codespace where the action ’really’ lies"

Men inte är det där saker egentligen sker. Ettorna och nollorna är bara allegorier för spänningsnivåer (som i sin tur är abstraktioner av... osv).

Förstår man verkligen ett komplext system bättre för att man förstår det på en lägre nivå?

Ja, Tommy, jag måste hålla med dig där. Om vi dock håller oss till min poäng, så kan den lika gärna uttryckas som att "det som verkligen sker" sker inte på HCI-nivå. Men jag håller med om att det som sker, det sker på en komplex nivå, långt över spänningsnivåerna, men under den nivå där vi människor (de flesta av oss - ja, alla om det blir tillräckligt komplext)hänger med.

Hört på radion i morse: en läkare kritiserade digitaliseringen av journaler då de inte gav samma snabba överblick som de gamla pappers-journalerna.

Vinklingen var ungefär att man bränner upp de gamla pappersjournalerna samtidigt som man flyttar informationen till datorerna. Samtidigt går något värdefullt förlorat.En papperspärm full med papper känns tjock och ger en insatt snabb överblick. Man får med pappersjournalerna direkt visuell feed-back på en patients tillstånd.

Lät på många sätt som ett väldigt typiskt Infontology-inlägg. Var det någon av er som hörde det?

Här är URL:en

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=680362

"Nu visar det sig att datoriseringen av gamla journaler har nackdelar. De blir inte lika överblickbara, och läkare varnar för att patientsäkerheten är i fara.

Professor Christian Berne vid diabetessektionen vid Akademiska sjukhuset har reagerat på att de digitaliserade sjukhusjournalerna är svåra att snabbt överblicka, framför allt gäller det när man läst av och digitaliserat gamla sjukhusjournaler. Risken finns, tror han, att patientens säkerhet äventyras."

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003