« Var tog vrdet fr mnniskan vgen? | Main | Inloggningen lyckades! »

01 juni 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

För ett antal år sedan fick jag för mig att det var oetiskt att äta djur. Jag blev för ett kort tag vegetarian.

Mitt resonemang baserade sig bl.a. på tanken att det var fel att äta andra levande varelser samt att energiåtgången för att producera en biffstek är betydligt mycket högre än en soja-biff. Jag förstör alltså världens resurser genom att äta kött.

Men så en dag slog det mig att jag egentligen borde dra resonemanget ännu längre. Bara genom att existera tar jag ju resurser från andra levande varelser. Varje andetag och hjärtslag är enligt detta sätt att se på världen en stöld från mina medvarelser.

Min blotta existens gör enligt detta synsätt att jag förändrar och förstör världen för mina medmänniskor. Det är omoraliskt att över huvud taget existera!

Denna insikt fick mig att börja äta kött igen.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003