« Sommarutgivning | Main | Kreativitet och avsikten att lyckas. »

15 juni 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Men bara för att det finns mer information. Och att den är sökbar, arkiverbar, tillgänglig och snabb - innebär det verkligen att vi tar till oss mer? Eller ens känner behov att ta till oss mer?

Jag kan inte så mycket om nervsystemet men mer om kommunikation. Och någonstans förefaller det vara som att de gamla strukturerna fortfarande gäller, dvs vi litar bäst till vänner och bekanta som samlar informationen åt oss.

Visst tar vi till oss mer information idag, den tid jag tagit mig att läsa detta och ditt gamla inlägg har troligtvis ersatt tid som jag tidigare inte lade på samma typ av informationsinhämtning (och lämning) som tidigare. Men å andra sidan har blivit av med andra processer som också digitaliserats eller automatiserats och som därmed gett mig tid till detta. Processer som inte har med information att göra såsom att hämta och lämna post (mha e-post), vänta i telefon tills någon är färdig (med hjälp av röstbrevlådor), eller äta långa luncher ute på stan (mha microvågsugnen).

Detta kan jag instämma i. Trots allt bestämmer vi SJÄLVA om vi ska låta oss översköljas av informationsflödet som förorsakats av den digitala utvecklingen. Studier har också visat att många informationsanvändare kan arbeta mera selektivt, ex i nättidningar jämfört med papperstidningar.
I den fördigitala eran var jag som radioredaktör nästan mera stressad: för mkt papper, för svårt att hitta det ju för tillfället är ute efter. Nu finns allt tillgängligt i en utrymmessparande underburk. Vad jag inte heller saknar var det homogena informationssamhället med en gemensamhets-tv, en gemensam diskurs osv. Nu kan jag lättare gå egna vägar och skita i "det offentliga rummet".

"I den informationsmiljö i vilken många av oss nu lever, aktiveras dessa fysiologiska reaktioner med en ”onormal” frekvens, kan man säga."

Kan man verkligen säga det? Alltså att vi utsätts för sociala kontakter mycket mer frekvent nu än tidigare i historien?

Jag är inte alls så säker på det.

Tidigare var såväl arbete som boende tätare än det är idag. Man arbetade tillsammans. Man bodde tätare.

Jag har i sommar sett filmer av skördearbetet på Gotland på 40-talet. Kontrasten mot dagens enmansarbete på den automatiska skördetröskan är slående.

Jag har i sommar talat med vänner och släktingar om hur de och deras föräldrar bodde för inte alls länge sedan: 5-6 personer i en tvåa. Går man längre tillbaka i historien se vi att det är mönstret: vi bodde i stora salar - egna rum är ett mycket modernt fenomen.

Jag skulle inte bli förvånad att - om det gick att mäta - man kunde se att våra hjärnor har anledning att reagera färre gånger på sociala signaler nu än tidigare i historien. kanske ett visst uppsving de sista åren (med sms och mejl etc), men jag har svårt att tro att det är på en signifikant högre nivå än i många tidigare skeden i historien.

Om antalet sociala kontakter har ngn betydelse för teknostressen, är min teori att det snarare har att göra med att att de nu ofta är svårare att tolka, pga att de ofta är fattiga i den digitala världen.

Ja, Jonas, det ligger en hel del i det du säger, det medger jag. Och den sortens synpunkter är viktiga att ta hänsyn till vid en grundligare utredning av frågan (inte riktigt på sin plats här).
Samtidigt tror jag att man måste ta hänsyn till kontextens karaktär, så att säga. Gångna tiders ofta täta kontakter var av en annan art, i och med att alla sociala kontakter som krävde respons gällde fysiskt närvarande människor.
Så tesen skulle kunna vara, att det är "utvidgningen" av sociala kontakter, vilka kräver snar respons, till att omfatta även icke fysiskt närvarande personer som i vissa - ganska vanliga - situationer är fysiologiskt stressande.
Och här blir då också din synpunkt att tekniskt medierade kontakter "är svårare att tolka" relevant.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003