« -25 % mindre tillsatt socker... | Main | Var tog vrdet fr mnniskan vgen? »

26 maj 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hej Per,

jag tycker att dina argument mot Eriks kommentar är lite missriktade. "Vår vilja till förbättring" är subjektivt utifrån nutidsmänniskans ståndpunkt, och har ingen koppling till vad som är en förbättring objektivt sett. Liksom när molekyler gick till att bilda celler, är det fråga om positiv återkoppling. Nyupphämtad information leder till möjligheten att inhämta mer information, och den möjligheten utnyttjas.

Jag kan inte heller riktigt hålla med om att evolutionen inte är styrd. Evolutionen må vara en stokastisk process på mikronivå, men det är en deterministisk process på makronivå, i både tid och rum. Ögat, till exempel, har utvecklats många gånger i oberoende evolutionsprocesser under jordens historia. Det är den omgivande miljön som styr evolutionen. Likaså ter sig de val som vi människor nu gör slumpartade, men de har en riktning som beror av vår miljö och evolutionsprocessen.

Poängen är alltså att evolutionen är mekanistisk, men ingenting säger att
det är bra eller dåligt. Hur kan man
definiera en objektiv, absolut värdegrund som styr oss i en annan riktning?

Dina frågeställningar är dock synnerligen relevanta och intressanta. Vår vision av en bättre framtid (och med "vår" menar jag värderingar som delas av de flesta nutidsmänniskor) kommer verkligen inte att realiseras av utvecklingen i sig, liksom vårt samhälle inte är en realisering av tidigare människors visioner. Framtida generationer drabbas dock ej, eftersom deras värderingar, etik och beteende kommer att anpassa sig efter rådande förhållanden.

Själv känner jag mig dock väldigt kluven till hur man ska förhålla sig till den utvecklingen. Om man okritiskt anammar den teknologiska utveckling som nu sker, så tror jag att vi snart kommer att leva i ett samhälle som väldigt få av oss som lever idag önskar att leva i. Men spelar det nån roll? Jag vill tro det.

Och det är just denna fråga som gör er blogg till Sveriges bästa och viktigaste. Tackar för det!


Tack, Fredrik för intressant kommentar! Och beröm. Jag håller med om att evolutionen har (har haft) vissa riktningar, eller konvergens som man brukar säga, beroende på icke-darwinistiska fysiska faktorer. Men jag tror inte att detta konvergensresonemang är tillämpligt på mänsklig historia, annat än när det gäller vissa tekniska innovationers funktion (båtar, hjul etc). Möjligen kan man säga att i den mån samhällen har fortlevt någorlunda länge så har de lyckats realisera likartade värden. Din kommentar verkar också lite ambivalent på den punkten...
Medvetna värdens relation till evolutionära processer förblir problematisk och måste hanteras just medvetet, eller inte alls. Här finns inget annat alternativ.
Vilka värden som är mest centrala är väl en fråga vi får återkomma till.

Du har rätt i att det är skillnad på biologisk evolution och mänsklig historia, i den meningen att historien är ofta kaotisk och oförutsägbar. Ett fåtal människors handlingar kan ibland påverka historien märkbart med genomslag över lång tid. Men är det inte just tidsskalan som är skillnaden? Om man ser människohistoria över tiotusentals år är utvecklingen kanske mindre kaotisk. Men utifrån din ursprungliga frågeställning, om varför människan aldrig är nöjd, är det kanske det korta perspektivet som är det intressanta, det man kan påverka. Denna diskussion fick mina tankar att klarna lite.

Hur man då ska påverka riktningen är den återstående intressanta frågan. Men det kan bli en väldigt lång och svår diskussion känner jag. Får be att återkomma under ett annat inlägg.

Du är mycket välkommen tillbaka, Fredrik, med synpunkter och kritik!

"Du har rätt i att det är skillnad på biologisk evolution och mänsklig historia, i den meningen att historien är ofta kaotisk och oförutsägbar."

Så du menar att den biologiska evolutionen inte är kaotisk och oförutsägbar?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003