« Har du rätt ålder? | Main | 3 dagar i veckan fortsttningsvis. »

01 april 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

"För varje teknologi som gör oss synligare finns det en användning som man inte vill avstå från och en som man inte vill bli utsatt för." http://www.anvandbart.se/node/134

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003