« Ut med folk bland folk och spela! | Main | P vilka omrden har mnniskan redan gett upp? »

02 mars 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ett annat sätt att se det är att antisladdsystemet inte är till för att kompensera för brister hos människan, utan hos bilen. Att den i vissa situationer inte uppför sig enkelt förutsägbart utan plötsligt (och med osviklig känsla för dålig timing) byter egenskaper.

Antisladdsystemet är till för att reducera bilen, göra den mindre lynnig - mindre mänsklig.

Den människosyn det implicerar är att svårförutsedd teknik tvingar oss till att ägna tid och lärande till att behärska dem - de gör oss till om inte funktioner så i alla fall operatörer i tekniska system - och att det är den tekniska utvecklingens ansvar att anpassa sig till människan, inte tvärtom.

Mycket bra poäng av Tommy.

På tal om teknik och religion... ja, visst kan det vara så att det finns en längtan i människan efter en bättre värld och att tekniken idag ses som nyckeln för att nå dit. Förr i tiden spelade religionen samma roll.

Men är detta något negativt? En människa utan en tro på något bättre är en ganska svag och antagligen deprimerad människa. Det är bra att vetenskapen och den tekniska utvecklingen är det som skänker människor en framtidstro.

Hellre det än sagor och myter om himmelriken eller änglar.

Tommy: Ja jag är med på det perspektivskiftet. Det kan vara adekvat i vissa fall. Det är fruktbart att växla mellan dem och jämföra.
Erik: Den avgörande frågan är måhända huruvida tron gäller teknikutvecklingen som någon sorts generellt uppfattad trend, eller om tron gäller vår förmåga att klokt utveckla tekniken, utan att alltför mycket underordnas den. Jag är inte emot teknikutveckling i princip (jag är personligen rätt nördig faktiskt); jag vill bara att vi ska veta vad vi gör och varför, genom en öppen diskussion hela tiden.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003