« Amazon patenterar knsfrdomar | Main | DRM: nsta mnskliga rttighet? »

10 mars 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Får mig att tänka på senaste Netfuture som citerar Dorothy and Peter Denning.

" .... they describe how in the 2020s .....
schools decided to save money by letting go the teachers and replacing them with computers presenting recorded lectures in the classroom. Students responded in kind, setting up computers that recorded the teacher-computer emanations and asked stock questions. Administrators added asessment computers that tested learning of student computers.
School boards replaced classrooms and buildings with networks connecting all the computers. It was beautiful. No teachers to hire or buildings to maintain. Students, teachers, and administrators all did more productive work elsewhere while their machines simulated school.

Jag vill kommentera följande:

Men om man tittar närmare på den massiva digitalisering av företag och andra verksamheter som pågår idag, så märker man att förståelsen hos de flesta människor har halkat långt efter utvecklingen, nämligen när det gäller hur den "modell" som används i datorprogrammet förhåller sig till den "verklighet" som finns i verksamheten. För att kunna bedöma detta måste man ha en principiell förståelse av datorprograms funktionssätt.

Jag håller inte med om slutsatsen att man måste lära sig programmering för att förstå den modell som datorprogrammet bygger på. Det räcker med att förstå begränsningarna i satslogikens tillämpning på verkligheten. Att lära sig programmera är ett sätt, men det medför ofta att den som lärt sig programmera och förstått vad det handlar om också accepterar sakernas förhållande. Om man använder HAbermas' tre kunskapsintressen så medför förståelse ofta acceptans och därmed når vi inte det emancipatoriska idealet, att genuint kunna ifrågasätta, något som borde vara varje vetenskaps livsnerv.

det var bara det jag ville säga...

Tänkvärd kommentar! På ett teoretiskt plan ligger det mycket i det du säger - tillräckliga insikter i logik räcker långt. Och jag menar som sagt inte heller att verklig programmeringskunskap är det som eftersträvas. Däremot kan jag tänka mig att människor som är noviser, inte bara i programmeringens förutsättningar, utan också i logik, med fördel får hum om båda samtidigt genom väl valda "principövningar", där målet inte främst är ett fullt fungerande program, utan just insikt i logikens/programmeringens begränsningar. Det "socialt" intressanta med datorer är ju att de utför en massa logiska operationer i människors vardag och deras output formar mänskliga aktiviteter, tankar och handlingsmöjligheter, utan att särskilt många förstår hur det går till eller vad det betyder, i ett lite vidare sammanhang. Detta är i alla fall en viktig anledning till att jag tror, att vissa insikter i programmeringens förutsättningar borde vara en viktig ingrediens i allmänbildningen i dag och framöver. (Själv är jag f ö ingen programmerare...)

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003