« Spela dig till kompetens (?) | Main | Vem styr? »

27 januari 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Janusteologen som identitet tar jag till mig och vårdar ömt. Däremot undrar jag över lätthet och enkelhet. En matematisk formel (och alla andra magiska formler) är ju både enkla och svåra att förstå. De är enkla i sin grundform, men svåra i vidare mening och tillämpning. Det är snarare en synvilla och villfarelse i mediernas värld, att enkla formler (formuleringar) skulle vara lätta att förstå. För att citera Russel: fördelen med tvetydighet är att så många kan instämma i det som sägs. Det är ju enkelt, men inte helt lätt att förstå.

Fantastiskt Russell-citat. Också bra exempel med matematiska formler -- för genast diskussionen över på vad som är "djup" förståelse i största allmänhet.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003