« Internet avslöjar människan | Main | Odödlig nu! »

20 januari 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Lite kul att man kan skönja den kopieringsskyddade texten bakom den skärmdumpade dialogboxen. :)

Gå till författarnas webbsajter och ladda ner oskyddad version. Har dom den inte uppe, eposta och be snällt om en kopia.

Det lite märkliga med akademisk artikelpublicering idag är just hur olika målsättningarna är för författarna respektive tidskriftspublicisterna. En artikelförfattare tjänar överhuvudtaget ingenting alls på att minska spridningen av sin artikel - tvärtom. Att göra det svårare att till exempel citera artikeln eller använda i undervisningen är ju till direkt men för författaren.

Jag ser med spänning fram emot den dag som en tidskrift går över gränsen och stämmer en forskare för att han gör sina artiklar tillgängliga för andra.

Erik -- det är ju också det som är konstigt -- det finns inget som hindrar mig från att ta en skärmdump och köra OCR på. Och om jag då "rippar" artikeln och sprider den vidare är det ju bara risken att det har blivit fel i konverteringen. Men jag kan samtidigt förstå att de vill begränsa det fria flödet av *digital* information, medan de kan låta mig använda den analoga informationen (på papper) fritt.

Janne -- visst är det en konstig business med tidskrifterna som håller hårt på sitt och forskarna som tillåts sprida sina versioner fritt...

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003