« "IT-kunskaper" - vad är det? | Main | Omänsklig jazz från helvetet? »

10 december 2004

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

"Genom att göra tvärtom, och se maskinerna som ett uttryck för våra pågående strävanden till mänsklig kommunikation och kreativitet skulle man kunna få en annan utveckling."

Det var precis den här poängen jag försökte få fram i en diskussion om transhumanismen för ett tag sedan:
http://infontology.typepad.com/infontology/2004/03/vad_r_en_maskin.html

"Men man får sen inte tro att maskinen är en människa bara för att den har inkorporerat mänsklig intelligens, utan maskinen måste ses i sitt sammanhang -- i samspel med människor i samhället. Därför blir också frågan om huruvida datorer kan bli "intelligenta" meningslös."

Här tror jag du blandar samman intelligens och medvetande.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003