« Strmsladden i den brbara -- annars kan inte Service Pack 2 installeras | Main | Eniro fr inte kopiera ur telefonkatalogen! »

17 november 2004

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

En intressant observation. Får mig att tänka att en bok av papper kan innehålla mer av vissa sorters information än en digital telefonbok, trots att den digitala kan lagra en miljon addresser på samma yta som ett frimärke. Den fysiska boken innehåller mer oavsiktlig information, i form av överstrykningar, hundöron, tår- och matstänk etc.

Fast hela anledningen till att skriva över adresser i en ny bok (vilket många gör varje år, snarare än med (imponerande) femton års mellanrum) är ju att man ser överstrykningar, kladd, hundöron, matstänk och så vidare som brus, inte som information. De än någonting som hindrar användaren att hitta eller skriva ner informationen man vill behålla.

Hur intressant sådant än kan vara för historiker eller andra utomstående, så är väldigt mycket sådan oavsliktlig information oönskad av dom som faktiskt har den - finns nog många litteraturhistoriker som skulle ge vitala kroppsdelar för att få tillgång till Shakespeare's hushållssopor, men det ändrar inte att för honom var det bara sopor och inget annat.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003