« Bräcklig informationsinfrastruktur | Main | Vårt första Porträtt »

02 juli 2004

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

STORT JÄVLA ???

Hm... Jag förstår inte riktigt din kommentar...

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003