« Frbud mot gratis uppdateringar? | Main | Landskapets information och stigar »

15 juli 2004

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag förstår inte riktigt resonemanget. Idag har vi ingen undervisning om principerna bakom våra trafiksystem (från hur förbränningsmotorn och trefasmotorn fungerar upp till hur transportinfrastruktur påverkar andra samhällsstrukturer). Vi har ingen undervisning om kommunikationssystem (post, teletrafik osv.). Vi har ingen undervisning om våra hälsovårdssystem. Varför ska vi ha det specifikt om digitalisering?

Om du menar att vi borde ha undervisning om principerna bakom trafiksystem, postväsende, sjukvårdssystem etc - från olika synpunkter - håller jag helt med. Ö h t är det frapperande hur litet om hur samhället verkligen fungerar som man får lära sig i skolan... Och bara blivande teknologer läser alls något om teknik. Lätt absurt egentligen.
Datorisering/digitalisering är dock en kategori för sig, i och med att dessa genomsyrar i stort sett alla andra verksamheter på ett - infontologiskt sett - fundamentalt plan, ofta under sken av att inte göra det (vilket alltså är problemet, som jag ser det).

/Per

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003