« Information kan inte visa att den r viktig | Main | Teknologikritik: när, hur och av vem? (del 4) - Vad är en gud? »

28 maj 2004

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003