« Telematik och mänskliga principer - en "omöjlig" kombination? | Main | RFID -- mobiltelefonernas nya beröringsparadigm »

19 mars 2004

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

kansje vesten løsing er bare og finne op ting bio teknologi nanaoteknoloigi mesn tredjer verden tjener penger på det slik som sør korea har med ram og japan med forbruker elektronik sånn som genteknologi her jjo ko9nfister og sinagpore mye mree liberal lover og ettik om bruk av det en vesten her ...

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003