Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Typiskt!
Hade ni tänkt att trycka upp några fler exemplar av boken?

Ja, vi hade tänkt det, men .SE som har delfinansierat den vill inte trycka mer för tillfället.

The comments to this entry are closed.

My Photo

Om boken

De senaste inläggen från Infontology