« Kan robotar delvis ersätta X? | Main | Webbens ontologi, del 1 »

07 mars 2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

...tills den dag som datorn gör ett misstag och tänker:
– Jag hatar mig själv!

Jag förstår inte ditt resonemang. "Om vi älskar datorerna äskar vi oss själv"? Ja tycker de verkar precis tvärt om. Ju mer vi älskar datorerna ju mindre verkar vi älska naturen och vår livsmiljö och därmed också oss själva. Vi undergräver möjligheterna för fortsatt liv på planeten, men de flesta verkar vara upptagna framför skärmarna.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003