« Från Robotdagen i Kunskapskanalen och UR Play | Main | Årets Edge-fråga: vad är den mest intressanta (vetenskapliga) nyheten? »

03 december 2015

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Mycket intressant! Några associationer:

1. Om trafiksäkerhet och cyklar: Jag upplever en skillnad i inställningen till hur man planerar cyklars väg i staden mellan Malmö och Köpenhamn. I Malmö vill man separera dem, få bort cyklar från farliga gator genom att lägga parallella cykelstigar en bit från bilvägen, eller som man nyligen gjort på Sankt Knuts väg, en bred dubbelriktad cykelbana som skiljs från bilarna med en betongkant. (Detsamma gäller Stockholm: där ”prioriterades framkomligheten för biltrafiken vilket gjorde att cyklister började uppfattas som ett problem. Trafiksäkerhet användes som ett argument för att avhysa cyklister från biltrafiken. Detta skapade en negativ spiral”.) I Köpenhamn däremot, leder man ofta cyklar längs huvudstråken där bilar kör. Cykelbanorna skiljs ofta bara från körbanan med ett vitt streck, de är alltid enkelriktade och på båda sidor av vägen (cyklister förväntas alltså följa högertrafiken på samma sätt som bilister), och en vanlig lösning i korsningar är att cykelbanan helt sonika upphör några meter inför korsningen, där cyklisterna får samsas och interagera med bilisterna innan cykelfilen återuppstår på andra sidan. Köpenhamn är världens bästa cykelstad, och utan tvekan är detta medvetet gjort. I Malmö har jag hört vittnesmål om att det uppfattas som allt farligare att cykla bland bilarna.

2. Det finns visst belägg för att man lär sig mindre på en ”användarvänlig” välstrukturerad föreläsning än på en mer kaotisk som tvingar en att tänka till, även om man upplever det omvända. Det måste väl ha varit du som pekade ut en Youtube-video om detta.

3. Om ursprung för språkkonstruktioner har jag läst två intressanta saker i New Scientist vid olika tillfällen. det ena handlade bland annat om hur vanligt det är med rumsmetaforer, mer specifikt kroppens plats i rummet, för att beskriva abstrakta begrepp (alltså människors generaliserade modeller av sin omgivning). Det andra, helt nyligen handlade om minnets uppbyggnad: att minnen organiseras längs vägar i geografin och att minnen kopplas till platser. Det ger kanske en ledtråd till att vårt minne ör en generalisering av en mer specifik förmåga för att orientera sig och söka efter föda, som den bin har.

5. Datorspel är ju ett exempel på program som avsiktligt gjorts ”svåranvända”, dvs. att spela igenom. Att ta idéer från spel för att stimulera användning i datorer såväl som utanför är ju populärt (”gamification”), även om det inte tilltalar mig,

… Att jag gjorde numreringen i kommentaren svåranvänd genom att hoppa över fyran kan se ut som en tanke, men det var oavsiktligt.

Tack Avadeaux! Det var ju också våra diskussioner om entydighet i trafiksituationer som inspirerade till trafikexemplet.

Ang 5: jag har aldrig tänkt på på spel i termer av att de är just "svåranvända" även om jag håller med. Eller jag gillar att tänka på det i termer av "flow", att man ska ha lagom svåra utmaningar hela tiden, som man ska klara av lagom lätt, och att det då blir väldigt belönande för hjärnan.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003