« Att tänka bort vår tid | Main | The Dark Mountain at the End of the World »

08 april 2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

En lite sidodetalj i sammanhanget är att avsikten med modeller kan skilja sig rätt mycket åt. Dina exempel handlar om modellering för att bättre förstå dynamiken i ett system. En annan avsikt kan vara att skapa förutsägelser, som med vädermodeller eller fartygsskrovsmodeller.

Och en tredje avsikt med modellering som folk inte alltid tänker på är att testa teorier. Ett teoretiskt resonemang är väldigt ofta luddigt, med många underförstådda villkor och annat; när du bygger en modell baserat på teorin tvingas du göra alla sådana villkor explicita, och då blir det snart tydligt om teoribygget håller eller inte. Det här är rätt ofta avsikten med neurofysiologiska modeller till exempel, och modellbyggandet är lika viktigt eller viktigare än att faktiskt köra modellen i slutänden.

Ja, sen jag upptäckte den här kursen som satte fingret på en massa jag hade funderat på länge, så tror jag att modelltänkande kan användas till allt!

För att vara lite mer seriös -- den här tredje anledningen, om jag förstår dig rätt Janne, är väl till exempel datalogins roll i kognitionsforskningen -- att försöka att faktiskt bygga de modeller av mänskligt tänkande som de andra subdisciplinerna filosoferar fram.

Jag som har det datoriska tänkandet väldigt integrerat i min världsbild ser modeller överallt, och de behöver inte alls vara särskilt enkla. Verkligheten i sig är för mig en modell, en modell som framodlats som en del av en process orsakad av att molekylstrukturer som reproduceras blir vanliga (det naturliga urvalet). Inkodad i organsimernas celler.

Hm... Om vi ska låta den fysiska verkligheten också vara en modell så blir det svårt att avgränsa kursen i modelltänkande...

Jag kan kanske hålla med om din bild av verkligheten, avadeaux, men då behövs det kanske ett annat ord för den sortens abstraktioner som videon handlar om. (Nej, just ordet abstraktion tror jag inte egentligen blir bra heller.) :-)

Det behöver ju inte vara något ett problem att ett ord används till olika saker i olika sammanhang (jfr programmering), och mitt exempel är förstås maximalt skruvat. Kanske bör man säga att jag tar modell som en förklarande analogi till en syn på verkligehten, eftersom min användning inte stämmer med att en modell definitionsmässigt (?) måste modellera någonting annat, inte bara emergera genom sin användbarhet.

Kom förresten att tänka på det här gamla blogginlägget där jag beskriver datoriska modeller.

Ditt blogginlägg var lite för tekniskt för mina syften, men jag skulle definitivt vilja gå åt det hållet i kommande inlägg!

Jag tycker i och för sig att abstraktioner och modeller beskriver närbesläktade men olika fenomen. En modell är väl nästan alltid* en abstraktion av någonting, men en abstraktion behöver inte vara en modell. Båda handlar om att renodla vissa egenskaper av ett system på bekostnad av andra. Så en datorskrivbordsmiljö abstraherar en kontorsmiljö; en arkitektmodell abstraherar en byggnad; och en neuron-nätverksmodell abstraherar en krets i hjärnan.

Det jag tycker skiljer dom åt är syftet; en modell är alltid en modell _av_ någonting, och implicerar för mig att du försöker förstå eller belysa systemet på något vis. En arkitektmodell visar hur det riktiga huset kommer se ut** och en nätverksmodell försöker förstå dynamiken i den kretsen. Ett datorskrivbord försöker å andra sidan inte belysa någonting gentemot riktiga kontor. Det bara existerar för sin egen skull.

En sidokommentar: Kan vi inte helt enkelt kalla det "datormodeller", inte "datoriska modeller"? "Datoriskt tänkande" har vi väl inget alternativ till, även om jag kanske gillar "beräkningsbaserat" eller liknande förled lite bättre, men för modeller har vi redan ett okej ord.


* Du kan ju tänka dig en modell av någonting som inte existerar och kanske aldrig kommer att existera. I ett sådant fall blir det lite underligt att tala om att det är en abstraktion tycker jag. Och en mänsklig klädmodell abstraherar väl ingenting heller, fast dom ju är modeller i bemärkelsen ovan.

** nåja...

1. Ja, jag har också tänkt mig att en modell är en modell av nånting, men i avadeaux exempel blir det då konstigt att verkligheten (den fysiska) också skulle vara en modell. (Däremot är det inget konstigt att den upplevda verkligheten är en modell, av den fysiska.)

2. Ja, datormodeller är okej som ord för mig, men om vi ändå ska ha ordet datorisk i språket tycker jag inte att vi ska vara rädda för att använda det. Då slänger SAOL ut det nästa gång…

3. Vad gäller arkitektmodeller tycker jag det är ett problem att de alltför mycket visar hur huset blir… Med vissa hus känns det som att det borde ha varit ett steg mellan modellen och förverkligandet, typ ornamentering etc...

Datorskrivbordet är ju en modell av den berörbara delen av en dator: dess ansikte och sinnesorgan (hoppsan, en ny modell). Den använder sig av metaforer från ett välkänt område för att göra det den modellerar begripligt, och möjligt att resonera om med mer välbekanta begrepp. Jag håller med om att en modell nog rent definitionsmässigt ska vara en modell av någonting, men måste den vara en renodling? Jag kan nöja mig med att den är en förflyttning som synliggör aspekter ur en annan vinkel.

En datormodell är för mig något som faktiskt används av en dator för att göra en beräkning, men det är inte ett krav på en datorisk modell. På whiteboarden bakom mig finns lite bilder av träd och grafer som jag vill kalla datoriska modeller, men inte datormodeller eftersom de finns där som diskussionshjälp mellan människor. Intressant nog är de ju faktiskt inte direkt modeller av någonting, utan diskussionen gäller modellerna frikopplade från vad de modellerar. Modellen kan i detta fall appliceras på helt olika saker, med bevarade egenskaper. Om man inte ser en graf som en modell av vissa datoroperationer, men då blir det märkligt när man betänker att de faktiskt kan modelleras på olika sätt i ett program. En graf kan t.ex. implementeras med närhetslistor eller en närhetsmatris. Olika datormodeller av den datoriska modell som används för att göra ett datorprograms abstraktioner mänskligt begripliga.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003