« Internet of things-träff i Stockholm | Main | Vem värderar det som mäts? »

30 december 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Kanske är lögnen, påhittet, fiktionen en förutsättning för kommunikationen? Om vi bara kunde uttrycka sanningar, om vi bara kunde tala om det som verkligen är fallet (under förutsättning att vi kan veta vad som är fallet), skulle vi inte kunna kommunicera med varandra. Om språkets spännvidd inte vore större än den verkliga världen skulle vi inte kunna använda det för att kommunicera med, vilket bara är ett annat sätt att säga att det inte vore möjligt, efter språket ju är ett kommunikationsverktyg. Och eftersom det mesta i människans kultur på ett eller annat sätt handlar om kommunikation kan man utsträcka denna iakttagelse till att gälla kulturen i dess helhet. Om vi inte kan fantisera, inbilla oss, hitta på kan vi inte heller tänka oss det som är verkligt eller sant. En poet skulle ha gillat denna tanke. Platon skulle väl inte ha gjort det. Sen tror jag att det är proportionerna mellan sant och falskt som är det viktigaste. Vi får inte tro att en för stor andel av det vi ser, läser, hör etc. är falskt. Det är när proportionerna mellan sant och falsk snabbt förändras som oro och samhällsomvälvningar kan uppstå, t.ex. när en frälsare lyckas övertyga människor att han är Guds son eller när en astronom upptäcker att jorden inte är universums centrum.

Mycket intressant kommentar!

Jag har skrivit inlägget med utgångspunkt bland annat från att det är viktigt för vetenskapen (och en faktabaserad skola) att veta vad som är verkligt och rätt.

Jag tolkar din kommentar som att du har ett större perspektiv än så. Kanske i linje med en möjlig tolkning av Wittgensteins "Mitt språks gränser är min världs gränser". I det perspektivet skapar vi med hjälp av språket ("fantasin"!) bokstavligen den verkliga världen.

Ibland tänker jag att den skapelse som skildras i Bibeln inte (förstås) är en fysisk skapelse av världen, men däremot en "bokstavlig" skapelse av världen.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003