« 3D-utskrifterna utvecklas fort | Main | One Person's Utopia Is Another's Dystopia: The Subjective Dimension of Objective Changes »

19 november 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Intressant diagram. Genom att lyfta fram lösare delar av korrelation eller små periodiska förändringar, i ett diagram sätter man fokus på de delar man faktiskt kan påverka / där risk faktiskt finns. Jag har skickat vidare in i organisationen.

Tack. Hör av dig om du hittar intressant domän som skulle passa för liknande visualisering.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003