« Informationssamhället och nässlorna | Main | När bilen läser dina tankar »

17 januari 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hej Simon!
En kommentar som inte direkt anknyter till detta, men som också handlar om att vitala funktioner i samhället (som f ö borde störtas över ända enligt VFH - något som man kan säga mycket om en annan gång) viftas bort eller slarvas över bara för att de är dator-/inrente-baserade: 12000 patientjournaler i region Skåne blev otillgängliga för vården pga en tvist med leverantören. Regionens IT-ansvarige (som f ö även handlar konsulttjänster för bygg och fastighet) kommenterar till SDS: "Vi kunde inte i vår vildaste fantasi TRO att vi inte ägde patient-materialet". Man har alltså inte förvissat sig om det. Omvänt fick de (Regionfastigheter) avbryta en jättelik ramavtalsupphandling av byggkonsulter för att de ville tillskriva sig full äganderätt för allt material dessa skulle producera (alltså inte bara strukturera som i journalfallet).

Intressant i Sydsvenskan om äganderätten till patientmaterialet. Här är lite länkar till de artiklarna. Säger en del om vad som kommer att krävas inom "digital beställarkompetens" i framtiden...

http://sydsvenskan.se/lund/article293708.ece
http://sydsvenskan.se/lund/article293704.ece
http://sydsvenskan.se/lund/article293940.ece

Och samtidigt då fantastiskt att Skåne-regionen agerar på motsvarande sätt när man sitter i motsatt maktposition!

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003