« Apropå KK-stiftelsens jättesatsning | Main | Aprop KK-stiftelsens jttesatsning (2) »

09 mars 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Väldigt bra exempel. Men det handlar inte bara om en okänsligt formulerad patentansökan, det handlar om en teknik som i sin kärna inte är något annat än en datorisering av fördomar.

Statistik är kunskap om en grupp. När den tas utanför sitt område och används för att dra slutsatser om en individ så blir renodlade fördomar, dvs att tro något om en människa, inte utifrån kunskap om henne utan utifrån vilken gruppering - kön, etnicitet, etc - hon tillhör.

Har skrivit litet om detta på http://www.anvandbart.se/node/116

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003