« Nr det lttfrsteliga blir det enda goda. | Main | Kan kad komplexitet leda till kad brottslighet? »

28 januari 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Determinismen slår till med sina hårdaste knogar mot alla stackars sköra bibliotekarier, både i reflektion och praktik. När människor inklusive bibliotekarier öppnar dörrar hoppas jag att det är människans fria vilja som styr, även om många av oss väljer att följa en klocka (men inte alla och inte jämnt). När tiden styr är det en maskin (en klocka) som reglerar förändringar. För en "troende" borde kritiken därför snarare riktas mot samhällsordningen än semantiken. När klockor ersätter bibliotekarier så ersätter vi mänskliga viljor med maskiner under mottot att det skulle underlätta för oss alla, trots att det i praktiken är en livslögn. Människan är så gruvligt rädd för att leva och dö att hon litar mer på maskiner än medmänniskor.

"Tidsstyrd” är bara ett ord. Det kan ha kommit från leverantören av systemet.

Branschen använder andra styrningar, som händelsestyrning, sensorstyrning, programstyrning, logikstyrning (de är ej disjunkta begrepp).

För leverantören var ordet tidsstyrt alltså troligen inte oreflekterat.

Kunden plockade upp ordet och satte det på dörren. Oreflekterat bokstavligen ”utan att reflektera”. Precis som vi vanligen väljer ord, genom att härmas.

Men inte ”oreflekterat” som jag tror du menar här, alltså "reflekterat men utan att reflektionen nått ändra fram”.

Jag menar bokstavligen oreflekterat. Exemplet är trivialt och rent orsaksmässigt kan det ligga till som du säger - att man tagit leverantörens ord.
Min poäng är att språket styr våra tankar om vi inte reflekterar över det. Alltså för det mesta.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003