« Patent på JPEG!? | Main | 3G-mobiler oroar föräldrar »

17 maj 2004

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

HTML-mail är ett otyg och borde förbjudas. Bra att Pyttemjuk har börjat inse att HTML-mail inte bara är av godo.

Annica

Ett förbud kanske är att ta i -- men om inte mailklienterna visade html på ett adekvat sätt hade nog många slutat använda det av sig själva.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003